Aktualności
 • Zarejestruj

IMG 0639 KopiowanieInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), wspólnie z Polską Grupą Zbrojeniową,  dostarczył do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie pierwsze bezzałogowe statki powietrzne (bsp). Przekazanie sprzętu zamawiającemu odbyło się 28 października 2016 roku.

W wyniku wygranego przez PGZ S.A. i ITWL otwartego przetargu na dostawę bezzałogowych statków powietrznych, na wyposażenie dęblińskiej szkoły trafiły dwa zestawy samolotowe, z których każdy składał się z 3 platform lotniczych (BSP NEOX), dwóch stacji kontroli naziemnej, głowic treningowych i głowic optoelektronicznych HD ZOOM 30x oraz 2 zestawy bezzałogowców pionowego startu i lądowania (Atrax M) wraz ze stacjami kontroli naziemnej i głowicami HD ZOOM 30x, jak również termowizyjnymi. W sumie dostarczono 8 platform latających, które przed oficjalnym przekazaniem zostały poddane odbiorowi technicznemu, podczas którego potwierdzono ich właściwości lotno-techniczne.

Bezzałogowce posłużą do szkolenia operatorów bsp w Siłach Zbrojnych RP.

Rzecznik prasowy ITWL- Michał Wąsiewicz

Bezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSP

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności