Aktualności
 • Zarejestruj

201612066 grudnia w  hotelu The Hotel w Brukseli miała miejsce uroczystość dorocznego spotkania Stowarzyszenia EREA.

Poprzedziło ją bezpośrednio spotkanie z Panią Clara de la Torre – Dyrektorem w Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, którego celem było przedstawienie możliwości i ambicji Stowarzyszenia w zestawieniu z aktualnymi działaniami i planami Komisji Europejskiej w odniesieniu do następnego Programu Ramowego UE o roboczym symbolu FP9.

Pani Dyrektor De la Torre wygłosiła przemówienie otwierające uroczystość, na której zaprezentowany został zwycięski artykuł w konkursie na najlepszy artykuł EREA pt. “From ERATO Basic Research to the Blue EdgeTM Rotor Blade ” autorów z instytutów DLR i ONERA oraz firm Airbus Helicopters Marignane oraz DNW (German-Dutch Wind Tunnels).
Następnego dnia miało miejsce 35 spotkanie zarządu EREA (BM 35) na terenie ambasady Portugalii w Brukseli. Do głównych, omawianych na nim tematów należały m.in. konkluzje wewnętrznego, strategicznego seminarium EREA oraz raport z koordynacji autorskiego programu Future Sky, a także strategia w relacjach z Komisją Europejską i innych interesariuszy.

Na uroczystości oraz spotkaniu zarządu BM 35 ITWL reprezentowali Dyrektor ITWL Pan prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik oraz Rzecznik Patentowy ITWL mgr Paweł Ziencik - reprezentant ILot i ITWL w Grupie Roboczej EREA SRG.

 tekst: Rzecznik Patentowy ITWL mgr Paweł Ziencik - reprezentant ILot i ITWL w Grupie Roboczej EREA SRG

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności