Aktualności
  • Zarejestruj

osciekbwl1Z przyjemnością informuję że Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej powołał Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który ma na celu organizację kursów w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych. Powołany Ośrodek Szkolenia w ITWL ma na celu przygotowanie członków PKBWL i ich ekspertów, jak również członków zespołów bezpieczeństwa lotów organizacji lotniczych do badania zdarzeń lotniczych. Ośrodek będzie funkcjonował zgodnie z Wytycznymi szkoleniowymi dla badających wypadki lotnicze Cir 298 AN/172 zatwierdzone przez Sekretarza Generalnego i opublikowane pod jego zwierzchnictwem w czerwcu 2003 r. przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

 

      Czytaj więcej...   

 

OŚRODEK SZKOLENIA CZŁONKÓW I EKSPERTÓW KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH współpracuje z:

PKBWL

 

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

  • Badania naziemne i w locie
  • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
  • Wspomaganie sterowania eksploatacją
  • Symulacja i modelowanie
  • Awionika
  • Uzbrojenie Lotnicze
  • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
  • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
  • Badania paliw i cieczy roboczych
  • Testy i certyfikacja wyrobów