Aktualności
 • Zarejestruj

7 EREA Board Members 20171129 redDoroczna uroczystość Stowarzyszenia EREA miała miejsce w hotelu The Hotel dnia 29 listopada br. w Brukseli. Bezpośrednio przed uroczystością odbyło się spotkanie w formie okrągłego stołu członków Zarządu EREA z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Po formalnym otwarciu dorocznej uroczystości EREA przez obecnego Prezesa EREA Pana Bruno Sainjon (ONERA) przemówienie wygłosił pan Kurt Vandenberghe Dyrektor ds. Polityki Rozwoju i Koordynacji w Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji Komisji Europejskiej. Po przemówieniu miała miejsce prezentacja przez autorów trzech najlepszych artykułów w corocznym konkursie na najlepszą publikację EREA.

 

Następnego dnia po uroczystości w brukselskiej połączonej siedzibie instytutów holenderskiego NLR i niemieckiego DLR odbyło się 37 spotkanie Zarządu EREA (BM 37) według tradycyjnego porządku. Gościem specjalnym spotkania EREA BM 37 był niemiecki członek Parlamentu Europejskiego Christian Ehler.

Ważnym tematem spotkania były wybory nowego Prezesa EREA i jego zespołu. Nowym prezesem Stowarzyszenia od początku 2018 r. będzie Pan dr Catalin Nae, Dyrektor Generalny Narodowego Instytutu Badań Lotniczych INCAS imienia Elie Carafoli w Bukareszcie.

W uroczystych spotkaniach EREA Instytut reprezentowali Dyrektor ITWL prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik oraz Rzecznik Patentowy ITWL mgr Paweł Ziencik, reprezentujący Instytuty ILot oraz ITWL w Grupie Roboczej EREA SRG.

tekst: mgr Paweł Ziencik

Dyrektor ITWL na spokaniach EREADyrektor ITWL na spokaniach EREADyrektor ITWL na spokaniach EREA

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności