Aktualności
 • Zarejestruj

DSC 3793Zespół badawczy z ITWL odebrał z rąk Podsekretarza Stanu w MON, dr. Dominika Smyrgały oraz Szefa BBN Pawła Solocha Nagrodę III stopnia w V konkursie na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2017r. w sali konferencyjnej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.

 

Za pracę System Informatyczny wspierający proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Służbie Ruchu Lotniczego SZ RP — TURAWAMATS” nagrodzony został zespół w składzie ppłk dr inż. Zieja Mariusz, dr inż. Gołda Paweł, mgr. inż. Kurzyk Bartłomiej, mgr. inż. Kobiałka Andrzej, mgr. inż. Dygnatowski Paweł, Szporka Aleksander, mgr. inż. Głyda Krzysztof.

Wśród zaproszonych gości podczas uroczystości obecny był m. in. przedstawiciel Prezydenta RP, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, przewodniczący kapituły konkursu prof. Wojciech Fałkowski jak również prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak oraz przedstawiciele resortu obrony narodowej. ITWL oprócz członków nagrodzonego zespołu reprezentował podczas uroczystości Z-ca Dyrektora ITWL dr. inż. Jarosław Sulkowski oraz prof. dr. hab. inż. Józef Żurek.

Organizatorem tegorocznego konkursu, który ma na celu promowanie dobrych praktyk i efektywność realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych na rzecz obronności państwa był Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

III miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojową

Źródło: www.mon.gov.pl

Zdjęcia: Jerzy Surmak

LISTA LAUREATÓW
V Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności:

1. w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową:
 Nagrodę I stopnia, w wysokości 60 000 złotych,
dla zespołu badawczego w składzie:

 •     prof. dr hab. inż. ROGALSKI Antoni
 •     prof. dr hab. inż. PIOTROWSKI Józef
 •     ppłk dr hab. inż. MARTYNIUK Piotr
 •     dr inż. GAWRON Waldemar
  reprezentującego Wojskową Akademię techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego
  za pracę nt. „Detektory HOT o krótkiej stałej czasowej”

  Nagrodę II stopnia, w wysokości 40 000 złotych,
  dla zespołu badawczego w składzie:
 •     prof. nzw. dr hab. inż. PLESKACZ Witold
 •     dr inż.    BOREJKO Tomasz
 •     dr inż.    SIWIEC Krzysztof
 •     dr inż.    MARCINEK Krzysztof
 •     mgr. inż. BERENT Andrzej
 •     mgr. Inż. NARCZYK Paweł
  reprezentującego : Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej za pracę nt.: „Bloki dwusystemowego, scalonego odbiornika sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrycznej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych”

 Nagrodę III stopnia, w wysokości 20 000 złotych,
dla zespołu badawczego w składzie:

 •     ppłk dr inż. ZIEJA Mariusz
 •     dr inż.     GOŁDA Paweł    
 •     mgr. inż. KURZYK Bartłomiej    
 •     mgr. inż. KOBIAŁKA Andrzej    
 •     mgr. inż. DYGNATOWSKI Paweł
 •     SZPORKA Aleksander
 •     mgr. inż. GŁYDA Krzysztof
  reprezentującego : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych za pracę nt.:  „System Informatyczny wspierający proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Służbie Ruchu Lotniczego SZ RP — TURAWAMATS”

2. w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych:
Nagrodę I stopnia, w wysokości 50 000 złotych,
dla zespołu badawczego w składzie:

 •     dr inż.    RACHWALIK Tomasz
 •     mgr inż. ZABŁOCKI Janusz    
 •     dr hab. inż. LEŚNIEWICZ Marek
 •     dr inż. WICIK Robert
 •     dr. inż.     GLIWA Rafał
 •     dr inż. GRZONKOWSKI Marcin
 •     dr inż.    MAŁOWIDZKI Marek    
 •     st. tech. FABISIAK Ryszard   
  reprezentującego : Wojskowy Instytut Łączności im. Prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego za pracę nt.: „System Informatyczny nt.: „Urządzenia IP-KRYPTO SZAŁWIA”

  Nagrodę II stopnia, w wysokości 20 000 złotych, dla zespołu badawczego w składzie:
 •     mjr mgr inż. RULIŃSKI Piotr
 •     ppłk dr inż. LEWANDOWSKI Zbigniew
 •     dr inż. PODGÓRZAK Paweł
 •     dr inż. NITA Marcin
 •     mgr inż. KWIECIEŃ Cezary
 •     tech. PIELACH Tadeusz   
  reprezentującego : Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia za pracę nt.: „Głowice bojowe do Bezzałogowych Statków Powietrznych”


3. wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w postaci:
nagrody Ministra Obrony Narodowej w wysokości 10 000 złotych 
oraz rzeczowej Prezesa Urzędu Patentowego RP
dla zespołu badawczego w składzie:

 •     dr hab. inż. ROWIŃSKI Lech
 •     mgr inż. PORALA Bogumił
 •     mgr inż. ŁUKASZEWICZ Dorota
 •     OBIN Leszek
 •     mgr inż. GRYMAJŁO Piotr
 •     DZIADKIEWICZ Jerzy
 •     mgr inż. SAUER Tomasz
 •     mgr inż. KORALEWSKI Jan
 •     mgr inż. SOBCZYK Paweł
 •     RĘBIŚ Arkadiusz
 •     mgr inż. SZCZEŚNIAK Arkadiusz
 •     WASILEWSKI Paweł   
  reprezentującego: Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej za pracę nt.: „System głębinowy obrony przeciwminowej OPM kr. GŁUPTAK”
Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności