Aktualności
 • Zarejestruj

Seminarium plakatZakład Systemów Szkoleniowych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wraz z Wydziałem Lotnictwa WSOSP zorganizował Seminarium Naukowe nt.: „Nowoczesne technologie informatyczne i multimedialne wykorzystywane w szkoleniu”. Spotkanie odbyło się 30 stycznia 2018 roku w dęblińskiej szkole.

 

W Seminarium wzięli udział: Komenda Szkoły, Przedstawiciele Rady Naukowej, Kadra Dydaktyczna, Kierownicy Ośrodków Szkolenia, Przedstawiciele Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego oraz studenci Wydziału Lotnictwa.

Celem seminarium było zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii informatycznych (E-learning, Rozszerzona Rzeczywistość AR, Wirtualna Rzeczywistość VR) możliwych do zastosowania w szkoleniu personelu technicznego. Przedstawiono również założenia nowego projektu badawczego który będzie przygotowywany we współpracy ITWL i WSOSP.

Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Lotnictwa WSOSP płk dr hab. inż. Norbert GRZESIK.

W spotkania wygłoszono referaty:

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkoleniu personelu technicznego - dr inż. Przemysław MĄDRZYCKI ITWL.

Możliwości wykorzystania Rozszerzonej Rzeczywistości w szkoleniu lotniczym – dr inż. Andrzej RYPULAK WSOSP.

Model kształcenia w społeczeństwie sieci - dr Rafał GŁĘBOCKI Akademia Jana Długosza.

Symulator sytuacji szczególnych w locie – założenia projektu - mgr Anna NIKODYM ITWL.

Prezentacja Modułu Szkolenia Wirtualnego - P. Paweł SUŁKOWSKI ITWL.

Zaprezentowano również opracowania ITWL:

- Materiały szkoleniowe opracowane dla Komputerowego Systemu Dydaktycznego KSD SOWA

- Jednostkę lekcyjną w technologii Poszerzonej Rzeczywistości dla PPZR NEWA

- Moduł Szkolenia Wirtualnego dla samolotu M-28 i śmigłowca Mi-8

SEMINARIUM ITWL i WSOSPSEMINARIUM ITWL i WSOSPSEMINARIUM ITWL i WSOSPSEMINARIUM ITWL i WSOSPSEMINARIUM ITWL i WSOSPSEMINARIUM ITWL i WSOSP

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności