Aktualności
 • Zarejestruj

Uroczstość 25 lecia PLP 1024x905W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyła się uroczystość 25-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Obchody, w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018, objął Patronatem Honorowym  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronami medialnymi byli: RAPORT WTO, Telewizja internetowa PRESS.WARSZAWA i Telewizja Internetowa INTERWIZJA. Uroczystość odbyła się  24 marca 2018 roku.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Senator Jarosław Rusiecki - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, Poseł Michał Jach – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Marszałek Senior, Poseł na Sejm RP Kornel Morawiecki, płk dypl. Mirosław Kucharski - reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Janusz Dobrzański –Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Gen. Leon Komornicki - przewodniczący Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, pierwsza polska pilotka latająca na bojowym samolocie ponaddźwiękowym Mig-29 por. pil. Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń,oraz dziennikarze.

Gości powitał Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając jednocześnie dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie 25 lat jego istnienia. Po nim głos zabrał prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik – dyrektor ITWL, który przedstawił działalność, dokonania, a także możliwości i aspiracje Instytutu.

Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 25-lecia PLP, którą było wręczenie po raz szósty Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia odbyło się 5 marca 2018 r. w składzie: prof. dr inż. Tadeusz Gałązka - przewodniczący, gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, mgr Kazimierz Łasiewicki, mgr inż. Jerzy Horodecki i mgr inż. Edmund Misterski – sekretarz. Wyróżnienia przyznano następującym osobom:

 1. Krzysztofowi A. Borowiakowi - autorowi wielu wdrożonych projektów innowacyjnych urządzeń technicznych oraz zasłużonemu na rzecz politechnizacji polskiej młodzieży, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna i Redakcja "Przemiany na Szlaku Piastowskim".
 2. Prof. nadzw. dr hab. inż. Tomaszowi Babulowi - Dyrektorowi Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich-SIMP.
 3. Inż. Zygmuntowi Dębińskiemu – wieloletniemu Dyrektorowi ds. inwestycji, nieruchomości i infrastruktury w PIT-RADWAR, technologowi urządzeń radiolokacyjnych, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego.
 4. Mgr inż. Januszowi Dobrzańskiemu - wiceprezesowi SIMP, długoletniemu dyrektorowi Łańcuckiej Fabryki Śrub, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
 5. Dr inż. Andrzejowi Kilianowi - Prezesowi Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.
 6. Mieczysławowi Kwiatkowskiemu – mistrzowi w zawodach budowlanych i produkcji drzewnej, założycielowi Branżowych Cechów Rzemieślniczych i współzałożycielowi Związku Pracodawców Klastry Polskie, którego kandydaturę zgłosił       Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.
 7. Ewie Mańkiewicz- Cudny - Prezes FSNT NOT i redaktor naczelnej „Przeglądu Technicznego, której kandydaturę zgłosił Zarząd FSNT NOT.
 8. Inż. Piotrowi Sadowskiemu - konstruktorowi śmigłowców w WSK Świdnik S.A., członkowi Rady Dialogu Społecznego, przewodniczącemu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy ZZIiT.
 9. Mgr Elżbiecie Wawrzynkiewicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalnej Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu, której kandydaturę zgłosiła Krajowa Branża Pracowników Przemysłu Obronnego Forum Związków Zawodowych i Związek Zawodowy Sektora Obronnego.
 10. Prof. Andrzejowi Żylukowi - Zastępcy dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych ds. naukowych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

W dalszej części programu uroczystości 25-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego przedstawiono następujące prezentacje:

Prof. Paweł Soroka - Raporty i programy opracowane przez ekspertów PLP i Konserwatorium „O lepszą Polskę”;

- Stanisław Leśniak i Krzysztof Mroczkowski - Rozwój polskiego przemysłu. Kluczowe wyzwania integralnej reindustrializacji;

- Angelika Jarosławska - Działalność PLP na rzecz polskiego lotnictwa wojskowego i polskiego przemysłu lotniczego;

- Kmdr dr inż. Bohdan Pac - PLP na rzecz modernizacji i rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz odbudowy przemysłu stoczniowego. Ponadto odbyła się promocja kolejnego rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego, zawierającego w I części jego opinie, stanowiska i ekspertyzy z 2017 i początku 2018 roku,a w II części – ukazującego wybrane działania i dokonania PLP w okresie 25 lat jego istnienia.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Janusz Dobrzański – Wiceprezes Zarządu Głównego SIMP wręczył grupie działaczy i ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego Honorowe Odznaki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

W drugiej części odbyła się spotkanie towarzyskie przy szwedzkim stole, w trakcie którego wymieniano poglądy i dyskutowano na temat dotychczasowej działalności Polskiego Lobby Przemysłowego.

 Angelika Jarosławska, dr Krzysztof Pająk

materiał wideo z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=oUlavlLZe0o&t=1023s

 

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności