Aktualności
 • Zarejestruj

IMG 5122ITWL otrzymał wyróżnienie w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP.  Konkurs zorganizował Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Gala finałowa odbyła się 24 kwietnia 2018r. w Warszawie.


Wyróżnienie w kategorii projekt badawczo-rozwojowy za „System informatyczny wspierający proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Służbie Ruchu Lotniczego SZ RP – TURAWA MATS” otrzymał zespół z
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w składzie: ppłk dr hab. inż. Mariusz Zieja, dr inż. Paweł Gołda, mgr inż. Bartłomiej Kurzyk, mgr inż. Andrzej Kobiałka, mgr inż. Paweł Dygnatowski, inż. Aleksander Szporka, mgr inż. Krzysztof Głyda.

Wzorem poprzednich edycji, celem konkursu była promocja innowacyjnych, polskich produktów i technologii w dziedzinie obronności. W trzech kategorie: koncepcje, projekty badawczo-rozwojowe oraz projekty specjalnego przeznaczenia zgłoszono niemal 100 wniosków. Kapituła Konkursu, w której skład, oprócz przedstawicieli I3TO, weszli oficerowie reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego, Inspektoraty: Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Uzbrojenia oraz przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji naukowo-badawczych przeprowadziła ocenę merytoryczną zgłoszonych rozwiązań i przyznała nagrody finansowe I, II i III stopnia.

 

Innowacje ITWL dla SZ RPInnowacje ITWL dla SZ RPInnowacje ITWL dla SZ RPInnowacje ITWL dla SZ RPInnowacje ITWL dla SZ RPInnowacje ITWL dla SZ RPInnowacje ITWL dla SZ RPInnowacje ITWL dla SZ RP

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności