Aktualności
 • Zarejestruj

Orlik ITWL 800x600Zgodnie z decyzją nr 255/DPZ, Minister Obrony Narodowej, z dniem 28 września 2018r., powołał na stanowisko:

Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych - dr. hab. inż. Mirosława Kowalskiego

Kolejną decyzją nr 256/DPZ Minister, z dniem 28 września 2018 r., powołał:

Zastępcę Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych ds. Organizacyjno-Technicznych - dr. inż. Jarosława Sarneckiego.

 

Minister of National Defence od the Republic of Poland in accordance to decissions No. 255/DPZ and 256/DPZ appointed to the position of:

Director of the Air Force Institute of Technology - Mr. Miroslaw Kowalski PhD. D.Sc. Eng.

and to the position of:

Deputy Director for  organizational and technical matters - Mr. Jaroslaw Sarnecki PhD. Eng.

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności