Aktualności
 • Zarejestruj

ikona aaaZapraszamy do zapoznania się z najnowszym filmem promującym konstrukcje bezzałogowe Instytutu technicznego Wojsk Lotniczych. Film powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

ITWL uzyskał dofinansowanie na promocję wyróżnionego w konkursie "Polski Produkt Przyszłości 2017" BSP pionowego startu i lądowania ATRAX. Konkurs zorganizowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyróżnienie w konkursie stworzyło możliwość ubiegania się o grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniosła 24 989,00 zł

Baner jpg

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności