Próby w locie statków powietrznych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych posiada możliwość prowadzenia prób w locie samolotów i śmigłowców cywilnych

Image

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych posiada możliwość prowadzenia prób w locie samolotów i śmigłowców cywilnych według obowiązujących europejskich przepisów CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29 oraz odpowiadających im przepisów FAR i JAR. Koszty podstawowe związane z realizacją prób (z pominięciem kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji) zamieszczone zostały w załączniku w postaci pliku pdf. Propozycje realizacji prób wraz z podaniem typu i podstawowych danych o statku powietrznym należy zgłaszać do Kierownika Zakładu Samolotów i Śmigłowców ITWL. Termin realizacji prób zostanie uzgodniony telefonicznie po przygotowaniu i zatwierdzeniu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dokumentacji do prób.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl