Pracownia Poligraficzna Ośrodka Informacji Naukowej ITWL dysponuje możliwościami wykonywania:

  • przygotowywania do druku dostarczonych materiałów na nośnikach elektronicznych (łamanie tekstu w programie Word i Ventura, grafika komputerowa);
  • drukowanie wydawnictw zwartych oraz druków akcydensowych: reklamowych, okolicznościowych (np. wizytówki, zaproszenia, foldery, programy imprez itp.);
  • opraw introligatorskich kartonowych szytych drutem;
  • kserokopii i wydruków komputerowych czarno-białych oraz kolorowych (kserokopie do formatu A-3, wydruki do formatu A-0);
  • usług fotograficznych w technice cyfrowej (zdjęcia i odbitki);
  • nagrywania i przegrywania na płyty CDROM i DVD;
  • filmowania i montażu krótkometrażowych filmów dokumentalnych.
Poligrafia

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl