Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych prowadzi działalność normalizacyjną w ramach Ośrodka Informacji Naukowej. ITWL współpracuje w ww. zakresie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

Instytut wykonuje następujące zadania normalizacyjne:

  • prowadzenie Sekretariatów: Podkomitetu Nr 6 ds. Uzbrojenia i Sprzętu Lotnictwa Wojskowego oraz Podkomitetu Nr 7 ds. Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów;
  • inicjowanie nowych tematów normalizacyjnych do programu prac normalizacyjnych MON na okres 3 lat i 1 roku;
  • opracowywanie projektów norm obronnych i polskich norm dot. obronności i bezpieczeństwa kraju, wprowadzanie zmian do tych norm, ocena aktualności, poziomu i stanu stosowania norm obronnych;
  • konsultacje dot. działalności normalizacyjnej.

ITWL opracowuje kilkanaście tematów normalizacyjnych rocznie oraz wykonuje kilkaset wypożyczeń dokumentów normalizacyjnych w skali roku. Zasoby normalizacyjne ITWL obejmują ok. 3000 dokumentów w postaci Polskich Norm (PN), Norm Obronnych (NO), dokumentów standaryzacyjnych NATO (STANAG, AAP, AQAP i innych), norm międzynarodowych (ISO, IEC, ASTM i in.), norm europejskich (EN) oraz wojskowych norm amerykańskich (MIL).

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl