Opiniowanie na potrzeby koncesji MSWiA

Instytut jest upoważniony do wydawania opinii w zakresie: „Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym” (Dz.U.2019, poz. 1214 z późn. zmianami).

Firmy zainteresowane procesem opiniowania prosimy o uzupełnienie niżej załączonych dokumentów i przekazanie podpisanych dokumentów do siedziby ITWL.

dockwestionariusz przedsiebiorcy

docwniosek o wydanie opinii

KONTAKT

Piotr Bałaga
tel. 261 851 374
e-mail: piotr.balaga@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl