Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Image

Badanie wypadków lotniczych jest wyspecjalizowanym zadaniem, które powinno być podejmowane wyłącznie przez wykwalifikowanych badaczy.

Wiele państw ustanawia organ badania wypadków obsadzony wykwalifikowanymi i doświadczonymi badaczami. Takie państwa powinny szkolić odpowiednio wykwalifikowany personel w technikach badania wypadków wymaganych do wzięcia udziału w badaniu lub w celu przeprowadzenia badania wypadku lotniczego.

W lotnictwie cywilnym RP funkcjonuje od 2002 roku Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Potencjalni badacze wypadków muszą posiadać znaczące praktyczne doświadczenie lotnicze jako fundament, na którym można budować ich umiejętności badawcze.

Doświadczenie to może być nabyte na podstawie cywilnych lub wojskowych uprawnień jako pilot, inżynier aeronautyki lub inżynier obsługi technicznej statku powietrznego.

Personel posiadający kwalifikacje w dziedzinach operacji lotniczych, zdatności do lotu, zarządzania ruchem lotniczym, lub mających związek z zarządzaniem w lotnictwie może być również odpowiedni do szkolenia w badaniu wypadków.

Ponieważ badania wypadków będą często powiązane ze specjalistycznymi obszarami, ważne jest aby wyselekcjonowani do szkolenia jako badacze rozumieli strukturę organizacyjną lotnictwa i byli w stanie odnieść się do wielu różnych dziedzin lotniczych.

Powołany Ośrodek Badania Zdarzeń Lotniczych Lotnictwa Cywilnego w ITWL ma na celu przygotowanie członków PKBWL i ich Ekspertów jak również członków zespołów bezpieczeństwa lotów organizacji lotniczych do badania zdarzeń lotniczych.

W ramach osrodka prowadzone będą:

 • Kurs wstępny
 • Kurs podstawowy 
 • Kursy specjalistyczne 
 • Inne kursy doświadczalne z zakresu lotnictwa cywilnego.

RADA PROGRAMOWA

 • Przewodniczący Honorowy: płk w st. spocz. pil. dr inż. Antoni MILKIEWICZ
 • Przewodniczący: płk dypl. pil. inż. Andrzej LEWANDOWSKI - PKBWL

Członkowie:

 • dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI, prof. ITWL - ITWL
 • prof. dr hab. inż. Witold WIŚNIOWSKI - ILot. 
 • płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK, prof. WIML - WIML

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • prof. dr. hab. inż. Andrzej ŻYLUK - ITWL
 • prof. dr hab. n. med. Lech KOPKA - WIML
 • dr inż. Leszek LOROCH - ILot.
 • dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI - PWr
 • mgr inż. pilot Andrzej PUSSAK - PKBWL
 • mgr inż. Zbigniew DROZDOWSKI - PKBWL
 • dr inż. Ryszard SABAK - ITWL
 • dr n. med. Marian MACANDER - WIML

Warunkiem przystąpienia do kursu podstawowego jest ukończenie kursu wstępnego.

Zapisy oraz ogólne informacje: 
Magda Parucka tel. 261 851 336, tel. kom. 504 041 695 magda.parucka@itwl.pl
Ryszard Sabak tel. 261 851 468 tel. kom. 602 509 929 ryszard.sabak@itwl.pl

KURS WSTĘPNY

2300 PLN
 • TERMIN KURSU:
 • termin kursu wkrótce
 • grupa w trakcie tworzenia

KURS WSTĘPNY

CEL KURSU: Celem kursu jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami w zakresie badania zdarzeń lotniczych, a także organizacją i procedurami instytucji prowadzących takie badania, jaki i przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do udziału w badaniach zdarzeń lotniczych.

ORGANIZATOR KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Warszawa

CZAS TRWANIA I PROWADZENIA KURSU: 4 dni (4 dni robocze)

ILOŚĆ GODZIN: Ogółem 32 godz. lekcyjnych, w tym:
- wykładowych - 28 godz.
- seminarium - 4 godz.

1. Aspekty prawne dotyczące badania zdarzeń lotniczych - 7 godz.
2. Problematyka BL i przyczyny wypadków - 5 godz.
3. Powoływanie i organizacja Komisji - 7 godz..
4. Badanie miejsca zdarzenia lotniczego - 13 godz.

RAZEM: 32 godz.

KURS PODSTAWOWY

5000 PLN
 • TERMIN KURSU:
 • -
 • -

KURS PODSTAWOWY

Warunkiem przystąpienia do kursu podstawowego jest ukończenie kursu wstępnego.

CEL KURSU: Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie organizacji i metodyki badania zdarzeń lotniczych..

ORGANIZATOR KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Warszawa

CZAS TRWANIA I PROWADZENIA KURSU: 10 dni (10 dni roboczych)

ILOŚĆ GODZIN: Ogółem 81 godz. lekcyjnych, w tym:
- wykładowych - 74 godz.
- seminarium - 7 godz.
- egzaminacyjnych - 2 godz.

1. Aspekty prawne dotyczące badania zdarzeń lotniczych - 2 godz.
2. Problematyka BL i przyczyny wypadków – czynnik ludzki - 9 godz.
3. Powoływanie i organizacja Komisji - 6 godz.
4. Badanie techniczne - 24 godz.
5. Badanie personelu - 10 godz.
6. Techniczne aspekty badania zdarzeń lotniczych i techniki lotniczej - 24 godz.
7. Określenie przebiegu, okoliczności i przyczyn zdarzenia lotniczego oraz
ustalenie profilaktyki - 6 godz.

RAZEM: 81 godz.

W międzyczasie, w zależności od ilości chętnych, możemy zaplanować dodatkowe terminy kursów

Współpraca:

Państwowa Komisja Badan Wypadków Lotniczych

Państwowa Komisja Badan Wypadków Lotniczych

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl