Szkolenie przygotowujące do uzyskania Koncesji MSW na wytwarzanie i obrót

Szkolenie przygotowujące do uzyskania Koncesji MSW na wytwarzanie i obrót

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprasza do udziału w organizowanych szkoleniach potwierdzających przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. (Dz.U.2002.173.1415 z późn. zmianami) Instytut jest upoważniony do prowadzenia szkoleń w powyższym zakresie.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13.06.2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
informujemy, że w chwili obecnej ustalane są zasady prowadzenia szkoleń w tym zakresie.
Najprawdopodobniej zarówno forma szkoleń jak i opłata za udział w nich ulegnie zmianie.
O szczegółach poinformujemy Państwa w najszybszym możliwym terminie.

Czas trwania: ...
Miejsce: Szkolenie realizowane jest w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6,
01-494 Warszawa.
Cena: Szkolenie realizowane na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych - ...

Pozostałe informacje:

  • potwierdzeniem uczestnictwa jest wniesienie opłaty za szkolenie na konto PKO S.A. O/Warszawa nr 88124059181111000049094891 i przesłanie kopii przelewu
  • w zależności od potrzeb klienta jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta

KONTAKT

Biuro ds. Jakości - Anna Wrzosek
tel. 261 851 365
anna.wrzosek@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

rzetelnafirma ITWL

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl