Szkolenie przygotowujące do uzyskania Koncesji MSW na wytwarzanie i obrót

Szkolenie przygotowujące do uzyskania Koncesji MSW na wytwarzanie i obrót

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprasza do udziału w organizowanych szkoleniach potwierdzających przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. (Dz.U.2002.173.1415 z późn. zmianami) Instytut jest upoważniony do prowadzenia szkoleń w powyższym zakresie.

Najbliższe szkolenie planowane jest w dniu 08.10.2019 r.

Potwierdzenie przez ITWL daty szkolenia do dnia 02.10.2019 r.

Czas trwania: 900-1600 -jeden dzień i kończy się egzaminem.

Miejsce: Szkolenie realizowane jest w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 
01-494 Warszawa.
Cena: Szkolenie realizowane na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (za osobę) - 1200 zł
Pozostałe informacje:

  • potwierdzeniem uczestnictwa jest wniesienie opłaty za szkolenie na konto PKO S.A. O/Warszawa nr 88124059181111000049094891 i przesłanie kopii przelewu do 01.10.2019 r.
  • w zależności od potrzeb klienta jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta

 

KONTAKT

Biuro ds. Jakości - Anna Wrzosek
tel. 261 851 365
anna.wrzosek@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

rzetelnafirma ITWL

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl