Szkolenie przygotowujące do uzyskania Koncesji MSW na wytwarzanie i obrót

Szkolenie przygotowujące do uzyskania Koncesji MSW na wytwarzanie i obrót

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprasza do udziału w organizowanych szkoleniach potwierdzających przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. (Dz.U.2002.173.1415 z późn. zmianami) Instytut jest upoważniony do prowadzenia szkoleń w powyższym zakresie.

Najbliższe szkolenie planowane jest w dniu 22.09.2020 r. – szkolenie zgodne z wymaganiami nowej ustawy z dn. 13.06.2019 r.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, uczestnicy szkolenia nie mogą wykazywać oznak choroby (katar, kaszel, gorączka...)

Czas trwania: 9.00-16.00 -jeden dzień i kończy się egzaminem.
Miejsce: Szkolenie realizowane jest w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa.

Cena: 1500 zł za osobę.

Pozostałe informacje:

potwierdzeniem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty szkolenia, wniesienie opłaty za szkolenie na konto PKO S.A. O/Warszawa nr 88124059181111000049094891 oraz przesłanie kopii przelewu do 15.09.2020 r.
w zależności od potrzeb klienta jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta (warunki ustalane indywidualnie)

KONTAKT

Biuro ds. Jakości - Piotr Bałaga
tel. 261 851 374
piotr.balaga@itwl.pl

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl