Szkolenie przygotowujące do uzyskania Koncesji MSWiA na wytwarzanie i obrót

UWAGA !

Z uwagi na sytuację epidemiczną, uczestnicy szkolenia nie mogą wykazywać oznak choroby (katar, kaszel, gorączka...)

Szkolenie przygotowujące do uzyskania Koncesji MSW na wytwarzanie i obrót

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprasza do udziału w organizowanych szkoleniach potwierdzających przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021, poz. 776). Instytut jest upoważniony do prowadzenia szkoleń w powyższym zakresie.

Najbliższe szkolenie zgodne z wymaganiami ustawy z dn. 13.06.2019 r. planowane jest w następującym terminie:

  •  7-8.11.2023

Miejsce szkolenia: siedziba ITWL, 01-494 Warszawa ul. Księcia Bolesława 6
Rozpoczęcie szkolenia: godz. 9.00
Czas trwania szkolenia: dwa dni zakończone egzaminem w siedzibie ITWL.

Cena szkolenia za osobę wynosi:

  • 1/2 przeciętnego wynagrodzenia w zakresie dot. wytwarzania i obrotu (zgodnie z § 7 pkt 1 ww. rozporządzenia).
  • 2/3 z 1/2 przeciętnego wynagrodzenia w zakresie dot. wyłącznie obrotu (zgodnie z § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Obecnie cena szkolenia wynosi:

  • w zakresie „wytwarzania i obrotu” - 3502,88 zł
  • w zakresie „obrotu” - 2335,25 zł

Pozostałe informacje:

  1. Potwierdzeniem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty szkolenia, wniesienie opłaty za szkolenie na konto PKO S.A. O/Warszawa nr 88124059181111000049094891 oraz przesłanie kopii przelewu w terminie 7 dni przed planowanym terminem szkolenia,
  2. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego w siedzibie ITWL jest udział minimum trzech uczestników,
  3. W zależności od potrzeb klienta jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta, warunkiem przeprowadzenia szkolenia wyjazdowego jest udział minimum 5 uczestników (warunki ustalane indywidualnie).

 

KONTAKT

Biuro ds. Jakości:

Piotr Bałaga
piotr.balaga@itwl.pl

Inez Książek
inez.ksiazek@itwl.pl

tel.kom. 602 509 938
tel. 261 851 374, 685

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl