Zastosowania technologii kwantowych w zarządzaniu ruchem lotniczym SZ RP

Badania mają na celu opracowanie innowacyjnego demonstratora technologii wspierającego optymalizację procesów decyzyjnych w zarządzaniu ruchem lotniczym. 

flaga pl logo NCBR nowe  godlo pl 

 

projektplus

Rozwiązanie pozwoli na zarządzanie obiektami w przestrzeni powietrznej w czasie zbliżonym do rzeczywistego z uwzględnieniem na bieżąco zmieniających się warunków, co jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa lotów. Innowacyjnością jest wykorzystanie w tym obszarze technologii kwantowych do optymalizacji procesów decyzyjnych i uzyskania przewagi względem klasycznych rozwiązań. Zastosowane algorytmy pozwolą na użycie komputerów kwantowych m.in. w rozwiązywaniu równań N-wymiarowych. Wykorzystując opracowane algorytmy będzie można zrealizować badania kolizyjności i deklinacji konfliktów, ocenę czasu i odległości między samolotami, zarządzać elementami przestrzeni powietrznej, oraz koordynować współpracę między systemami ATM. Dodatkowo technologia kwantowa wykorzystana zostanie do zabezpieczenia komunikacji pomiędzy modułami systemu. Celem projektu jest uzyskanie przewagi kwantowej w postaci uzyskiwanych rozwiązań w czasie rzeczywistym opartych o algorytmizacje i rozwiązanie problemu zarządzania obiektami znajdującymi się w przestrzeni powietrznej naszego kraju.

 

wartość projektu: 11 172 574,00 zł
wartość dofinansowania: 9 595 182,00 zł
okres realizacji: 3 lata

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pod kryptonimem ,,SZAFIR” - Konkurs nr 1/SZAFIR/2020

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl