ITWL poszukuje kandydata na stanowisko starszego inżyniera w Zakładzie Awioniki ITWL

Wymiar czasu pracy:
pełny etat.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
2-letni staż pracy zawodowej związanej z projektowaniem układów i urządzeń elektronicznych.
Wymagane umiejętności:

 • Umiejętność projektowania, uruchamiania i testowania cyfrowych oraz
  analogowych układów i urządzeń elektronicznych
 • Umiejętność posługiwania się urządzeniami laboratoryjnymi (mierniki,
  oscyloskopy, analizatory stanów logicznych, analizatory widma)
 • Podstawowa umiejętność lutowania
 • Umiejętność programowania sterowników i aplikacji w języku C/C++ na
  mikrokontrolery i procesory wbudowane z rodziny ARM, PowerPC
 • Umiejętność programowania układów FPGA w języku VHDL
 • Umiejętność tworzenia wysokiej jakości kodów źródłowych
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej
 • Dobra organizacja pracy własnej, w tym dokładność, sumienność i
  terminowość
 • Umiejętność współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania
  rozwiązań
 • Zdolności analityczne i łatwość pozyskiwania wiedzy
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym co najmniej
  swobodne korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej

Doświadczenia zawodowe preferowane:

 • Doświadczenie w projektowaniu układów i urządzeń elektronicznych z
  wykorzystaniem oprogramowania typu ECAD np. "Altium Designer" lub PADS
 •  Doświadczenie w programowaniu mikrokontolerów i procesorów z
  wykorzystaniem środowisk programistycznych np.: SPC 5 Studio, Cube MX,
  SW4STM32, Quartus
 • Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi uruchomieniowych np. firm
  Keil i Lauterbach
 • Doświadczenie w tworzeniu kodów źródłowych oprogramowania zgodnie ze
  standardami np. MISRA C/C++, JSF AV C++
 • Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla systemów operacyjnych
  LINUX i Windows
 • Doświadczenie w projektowaniu systemów wbudowanych z wykorzystaniem
  narzędzi np. Yocto
 • Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania z wykorzystaniem bibliotek
  programistycznych: Qt, OpenGL, GTK
 • Doświadczenie w pracy z systemami czasu rzeczywistego np. FreeRTOS,
  QNX
 • Doświadczenie w realzacji projektów związanych z techniką lotniczą


Wymagane wykształcenie:
wyższe w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji, elektrotechniki lub innej pokrewnej.


Zgłoszenia i zapytania proszę kierować na adres e-mail: piotr.michalowski@itwl.pl,
lub telefonicznie tel. 261 851 439

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl