ITWL poszukuje kandydata na stanowisko programista systemów czasu rzeczywistego - Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych - Pracownia Autonomicznych Platform Bezzałogowych

Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych - Pracownia Autonomicznych Platform Bezzałogowych

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
• programowanie w środowisku Keil, Eclipse, Matlab/Simulink,
• rozwijanie istniejącego oprogramowania,
• projektowanie oraz implementacja nowego oprogramowania,
• analiza, opracowywanie i implementacja algorytmów sterowania.

Kandydat powinien posiadać następujące kwalifikacje:

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe inżynierskie (informatyka, automatyka, mechatronika itp.),
• umiejętność programowania w języku C, Matlab/Simulink,
• doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów ARM STM32,
• znajomość systemu czasu rzeczywistego RTOS,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz schematów elektronicznych,
• dobra znajomość zagadnień z teorii sterowania,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• znajomość systemu kontroli wersji.

Wymagania pożądane:
• znajomość Matlab Embedded Coder,
• umiejętność modelowania matematycznego,
• doświadczenie w testach SIL, HIL, MIL, PIL.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego (CV) wraz z następującymi dokumentami:
• odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 261 851 142 oraz adresem email: marcin.chodnicki@itwl.pl 

Dokumenty osób, które nie zostaną zatrudnione, będą przechowywane w Dział Kadr Instytutu do końca roku kalendarzowego, a następnie komisyjnie zniszczone.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl