ITWL poszukuje kandydata na stanowisko programisty systemów wbudowanych - Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych - Pracownia Autonomicznych Platform Bezzałogowych

Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych - Pracownia Autonomicznych Platform Bezzałogowych

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  • tworzenie oraz rozwój oprogramowania systemów wbudowanych opartych na systemie operacyjnym Linux,
  • projektowanie oraz implementacja zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazów,
  • praca z czujnikami optoelektronicznymi (programowanie sterowników, odbiór, przesyłanie i obróbka strumienia wideo).

Kandydat powinien posiadać następujące kwalifikacje:

Wymagania konieczne:
wykształcenie wyższe informatyczne w dziedzinie inżynierii programowo-sprzętowej, doświadczenie w programowaniu z wykorzystaniem języka C++ oraz pracą z systemami wbudowanymi. Co najmniej podstawowa znajomość zagadnień dotyczących przetwarzania obrazów. Istotne jest aby kandydat miał wiedzę i doświadczenie w programowaniu wielowątkowym (programowanie współbieżne i wielowątkowe, dostęp do danych przez wiele wątków). Kandydat powinien mieć podstawową wiedzę na temat zasady działania procesorów CPU i GPU. Wymagana jest znajomość systemu operacyjnego Linux (szczególnie Embedded).


Wymagania pożądane:
znajomość bibliotek: OpenCV i Gstreamer (ew. innych dotyczących zagadnień przetwarzania obrazów), dyspozycyjność i operatywność, zdolności organizacyjne, znajomość zagadnień techniki lotniczej.
Dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy z jądrem systemu Linux, w tym pisanie sterowników układów scalonych, dlatego też ceniona będzie wiedza na temat standardów oraz formatów zapisu i transmisji sygnału wideo.
Pożądane jest aby kandydat miał co najmniej podstawową wiedzę na temat sztucznych sieci neuronowych (szczególnie DNN oraz sieci konwolucyjnych wykorzystywanych w przetwarzaniu obrazów).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego (CV) wraz z następującymi dokumentami:
• odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• zaświadczeniem potwierdzającym znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 261 851 142 oraz adresem email: marcin.chodnicki@itwl.pl

 

 

Dokumenty osób, które nie zostaną zatrudnione, będą przechowywane w Dział Kadr Instytutu do końca roku kalendarzowego, a następnie komisyjnie zniszczone.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl