ITWL poszukuje kandydata na stanowisko: technik mechanik, technik mechatronik - Zakład Samolotów i Śmigłowców - Pracownia Systemów Płynowych i Mechatronicznych Techniki Lotniczej

Zakład Samolotów i Śmigłowców - Pracownia Systemów Płynowych i Mechatronicznych Techniki Lotniczej

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • przygotowania stanowisk do badań zespołów hydraulicznych i pneumatycznych techniki lotniczej,
 • konserwacja aparatury naukowo-badawczej, 
 • udział jako personel pomocniczy w pracach serwisowych na SP oraz badaniach ekspertyzowych,
 • wykonywanie prac technicznych.


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie techniczne (dyplom technika),
 • znajomość rysunku technicznego maszynowego,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętności wykonywania prostych prac ślusarskich i monterskich,
 • podstawowe umiejętności wykonania prac w zakresie elektrotechniki – pomiary multimetrem, integracja prostych instalacji elektrycznych,
 • podstawowa wiedza w zakresie hydrauliki siłowej.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w pracy przy technice lotniczej,
 • umiejętność sporządzania rysunków technicznych, schematów hydraulicznych i elektrycznych,
 • podstawowa znajomość SolidWorks w zakresie modelowania bryłowego i generowania płaskiej dokumentacji wykonawczej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 261 851 447 oraz adresem email: pawel.szczepaniak@itwl.pl
Dokumenty osób, które nie zostaną zatrudnione, będą przechowywane w Dziale Kadr Instytutu do końca roku kalendarzowego, a następnie komisyjnie zniszczone.

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

rzetelnafirma ITWL

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl