ITWL poszukuje kandydata na stanowisko technika w Zakładzie Awioniki – Pracownia Osprzętu Lotniczego i Sprzętu Wysokościowo–Ratowniczego

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych poszukuje kandydata na stanowisko technika w Zakładzie Awioniki – Pracownia Osprzętu Lotniczego i Sprzętu Wysokościowo–Ratowniczego

Wymiar czasu pracy: pełen etat
Wymagane wykształcenie: średnie techniczne

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • udział w pracach technicznych związanych z realizacją prac badawczych
  z zakresu awioniki lotniczej,
 • wykonywanie stanowisk badawczych i ich obsługa,
 • wykonywanie badań elektrycznych i elektromechanicznych z wykorzystaniem aparatury kontrolno pomiarowej,
 • badania na statkach powietrznych w czasie wyjazdów na lotniska.

Wymagania konieczne:

 • znajomość podstaw elektrotechniki ogólnej i umiejętność wykonywania prac
  w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych, elektromechanicznych,
 • umiejętność obsługi przyrządów kontrolno-pomiarowych i elektrotechnicznych,
 • podstawowe umiejętności warsztatowe,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera,
 • brak przeciwskazań do uzyskania uprawnień koncesyjnych (niekaralność),
 • gotowość do pracy na statkach powietrznych w terenie.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w pracy przy technice lotniczej,
 • wykształcenie techniczne o profilu elektrycznym, elektromechanicznym, elektronicznym,
 • umiejętność czytania i sporządzania rysunków technicznych i schematów elektrycznych,
 • posiadanie uprawnień kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektrycznych do 1kV.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 261 851 642 oraz adresem e-mail: tomasz.tokarski@itwl.pl


Dokumenty osób, które nie zostanie zatrudniona będą przechowywane w Dziale Kadr ITWL do końca roku kalendarzowego, a następnie komisyjnie zniszczone.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl