ITWL poszukuje kandydata na stanowisko Inżynier (napędy lotnicze)

Zakład Silników Lotniczych, będący jednym z 10 zakładów naukowo-badawczych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, poszukuje osób do pracy w Pracowni Diagnostyki Systemów Tribologicznych. Pracownia zajmujące się diagnostyką stanu technicznego silników, przekładni i pokładowych instalacji hydraulicznych statków powietrznych oraz maszyn i urządzeń na podstawie analiz oleju.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • realizacja prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i usługowych w zakresie diagnostyki tribologicznej,
 • prowadzenie badań diagnostycznych zespołów napędowych i statków powietrznych w akredytowanym laboratorium diagnostyki systemów tribologicznych,
 • stosowanie i wdrażanie norm oraz procedur badawczych,
 • analiza i stosowanie dokumentacji eksploatacyjnej statków powietrznych oraz systemu diagnostycznego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni rok studiów (preferowane lotnictwo, samoloty i śmigłowce, napędy lotnicze),
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pomysłowość,
 • umiejętność pracy pod presją terminów,
 • znajomość języka angielskiego technicznego w stopniu umożliwiającym analizę dokumentów (normy, itp.) i prowadzenie korespondencji elektronicznej z zagranicznymi kooperantami.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • premie motywacyjne i okolicznościowe,
 • dodatek za staż pracy (z uwzględnieniem okresu pracy u poprzednich pracodawców),
 • prywatną opiekę medyczną,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

CV lub dodatkowe pytania należy kierować do Kierownika Pracowni
dr inż. Maciej DELIŚ
e-mail: maciej.delis@itwl.pl
tel. 517 813 445


Dokumenty osób, które nie zostaną zatrudnione, będą przechowywane w Dział Kadr Instytutu do końca roku kalendarzowego, a następnie komisyjnie zniszczone.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

rzetelnafirma ITWL

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl