ITWL poszukuje programisty C#


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • programowanie w języku C#;
 • rozwijanie istniejącego oprogramowania;
 • projektowanie oraz implementacja nowego oprogramowania;
 • udział w pracach integracyjnych komponentów BSP.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem podanym w ogłoszeniu.

Kandydat powinien posiadać następujące kwalifikacje:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie (informatyka, automatyka, elektronika);
 • umiejętność programowania w języku C#;
 • min. 2 letnie doświadczenie w programowaniu;
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie rozumienia dokumentacji technicznej;
 • odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność i umiejętność pracy
  w zespole.

Wymagania pożądane:

 • znajomość MicroPilot, Px4, Veronte;
 • znajomość systemów bezzałogowych statków powietrznych;
 • programowanie w innych językach wysokopoziomowych;
 • zdolności organizacyjne, znajomość zagadnień techniki lotniczej.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego (CV) wraz
następującymi dokumentami:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem email: teresa.buczkowska@itwl.pl

 

 

Dokumenty osób, które nie zostaną zatrudnione, będą przechowywane w Dział Kadr Instytutu do końca roku kalendarzowego, a następnie komisyjnie zniszczone.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl