ITWL poszukuje Inżyniera

Wymagania:

Wykształcenie

  • Wyższe techniczne

Wymagane  umiejętności

  • Wiedza z zakresu budowy i eksploatacji jednostek napędowych

statków powietrznych oraz metod badań techniki lotniczej

  • Doświadczenie w zakresie wdrażania i podtrzymania systemu jakości
  • Umiejętność organizowania pracy w zespole

   Doświadczenie zawodowe preferowane

  • Praca przy eksploatacji techniki lotniczej
  • W zakresie eksploatacji i diagnostyki zespołów napędowych

 

Kontakt:  261 851 388

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl