ITWL poszukuje na stanowisko technik/ laborant

Zakład Materiałów Pędnych i Smarów, będący jednym z 10 zakładów badawczych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, poszukuje osób do pracy w akredytowanym Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów zajmującym się badaniem produktów dostarczanych do Sił Zbrojnych RP i na rynek cywilny, takich jak: paliwa płynne, oleje smarowe, smary plastyczne, płyny specjalne.

- - -

Stanowisko: technik / laborant

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie średnie chemiczne (zawód: technik analityk lub pokrewny);
 • chęć do doskonalenia i poszerzanie umiejętności;
 • samodzielność w wykonywaniu badań i prac technicznych;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem (nie jest to warunek konieczny).

Opis zadań:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych;
 • dokumentacja wyników badań;
 • nadzór wyposażenia pomiarowego i badawczego;
 • wykonywanie prac technicznych.

Instytut oferuje:

 • zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę;
 • stabilność zatrudnienia;
 • premie motywacyjne i okolicznościowe;
 • dodatki: za pracę w warunkach szkodliwych i staż pracy;
 • dodatkowe świadczenia socjalne, takie jak: ubezpieczenie w prywatnej służbie zdrowia, wczasy pod gruszą, dopłaty do wypoczynku zorganizowanego;
 • podnoszenie kwalifikacji;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy w akredytowanym laboratorium działającym zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025;
 • przyjazne i koleżeńskie środowisko pracy.

CV lub dodatkowe pytania należy kierować do Kierownika Zakładu

ppłk dr inż. Tomasz BIAŁECKI

e-mail: tomasz.bialecki@itwl.pl

tel. 885 661 130

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl