ITWL poszukuje na stanowisko inżynier / chemik

Zakład Materiałów Pędnych i Smarów, będący jednym z 10 zakładów badawczych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, poszukuje osób do pracy w akredytowanym Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów zajmującym się badaniem produktów dostarczanych do Sił Zbrojnych RP i na rynek cywilny, takich jak: paliwa płynne, oleje smarowe, smary plastyczne, płyny specjalne.

- - -

Stanowisko: inżynier / chemik

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (studia I lub II stopnia) na kierunku technologia chemiczna, chemia lub kierunkach pokrewnym;
 • chęć do doskonalenia i poszerzanie umiejętności;
 • samodzielność w prowadzeniu badań;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę dokumentów (normy, itp.) i prowadzenie korespondencji elektronicznej z zagranicznymi dostawcami
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego, praca przy komputerze – znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows wraz z pakietem Microsoft Office;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem (nie jest to warunek konieczny).

Opis zadań:

 • powadzenie i wykonywanie badań laboratoryjnych;
 • analiza wyników badań;
 • opracowywanie raportów z badań;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym w laboratorium systemem jakości;
 • przygotowywanie ofert dla klientów i zapytań do dostawców;
 • udział w projektach i pracach badawczych.

Instytut oferuje:

 • zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę;
 • stabilność zatrudnienia;
 • premie motywacyjne i okolicznościowe;
 • dodatki: za pracę w warunkach szkodliwych i staż pracy;
 • dodatkowe świadczenia socjalne, takie jak: ubezpieczenie w prywatnej służbie zdrowia, wczasy pod gruszą, dopłaty do wypoczynku zorganizowanego;
 • podnoszenie kwalifikacji;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy w akredytowanym laboratorium działającym zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025;
 • przyjazne i koleżeńskie środowisko pracy.

Mając na uwadze, że Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych, istnieje możliwość rozwoju naukowego.

CV lub dodatkowe pytania należy kierować do Kierownika Zakładu

ppłk dr inż. Tomasz BIAŁECKI

e-mail: tomasz.bialecki@itwl.pl

tel. 885 661 130

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl