ITWL poszukuje na stanowisko- Administrator Sieci - obszar LAN/WAN

Twój zakres obowiązków:

 • Administracja infrastrukturą sieciową, w tym:
 • analiza logów i reagowanie na zdarzenia systemowe w nich rejestrowane,
 • reagowanie na wskazania monitoringu,
 • podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu awarii,
 • usuwanie występujących awarii.
 • Aktualizacja oprogramowania, po wcześniejszej jego analizie na bazie release-notes, w wyznaczonych oknach serwisowych.
 • Koordynacja instalacji i konfiguracja nowych urządzeń.
 • Monitorowanie dostępności, wydajności, pojemności, efektywności działania infrastruktury sieciowej.
 • Rekomendowanie zmian/optymalizacji architektury/procedur w celu usprawnienia jej działania.
 • Tworzenie lub/i aktualizacja procedur utrzymaniowych.

Nasze wymagania:

 1. Minimum 3 lata (mid), 5 lat (senior) doświadczenia zawodowego.
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w stopniu minimum B1.
 3. Znajomość metodologii ITIL.
 4. Doświadczenie w pracy z systemami ticketowymi.

Umiejętności specjalistyczne:

 1. Znajomość rozwiązań Cisco i Juniper.
 2. Konfiguracja urządzeń w zakresie:
 • L2/L3 (np. vlany, routing, hsrp/vrrp, OSPF, BGP, STP, VTP),
 • doświadczenie z rozwiązaniami sieciowymi w DC (np. NX-OS, vPC, FEX, wysoka dostępność),
 • doświadczenie z Firewallami (co najmniej jeden z ASA, Checkpoint, FortiNet).

Mile widziane:

 1. Doświadczenie z load-balancing (F5).
 2. Doświadczenie z VMware.
 3. Doświadczenie z Nutanix.

Technologie:

Nexus (od 5k – 9k) Cisco , Juniper, ASA, Checkpoint, FortiNet, Cloud, F5, VMware, NSX, NSX-T

Wielkość Data Center - 100+ urządzeń sieciowych.

 

Kontakt:

dr inż. Janusz BŁASZCZYK
Zakład Integracji Systemów C4ISR

tel. +48 261 85 11 10
email: janusz.blaszczyk@itwl.pl

 

Krzsztof Jop
Zakład Integracji Systemów C4ISR

tel. +48 261 85 18 07
email: krzysztof.jop@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl