Modelowanie dynamiki lotu obiektów latających -Grzegorz Kowaleczko

W monografii przedstawiono sposób budowania modeli symulacyjnych ruchu różnych obiektów latających: pocisku, bomby, bomby z flugerem, pocisku rakietowego, samolotu, śmigłowca jednowirnikowego, czterowirnikowca, spadochronu typu „latające skrzydło” oraz spadochronu klasycznego. W rozdziałach książki zawarto opis modeli matematycznych dynamiki lotu wspomnianych obiektów.

Modelowanie dynamiki lotu obiektów

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-18-6
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2018, Wykresy, rysunki, format B-5, okładka twarda, s. 318

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl