Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej, seria wydawnicza, pod red. Jerzego Lewitowicza, wydawana od 1993 r.

Seria książek jest adresowana do pracowników naukowych i technicznych przemysłu lotniczego, służb inżynieryjno-lotniczych, a także może być przydatna dla studentów kierunków lotniczych wyższych uczelni technicznych cywilnych i wojskowych.

Tom 10, pod red. Jerzego Lewitowicza, Mirosława Nowakowskiego, Andrzeja Szelmanowskiego, Sylwestra Kłysza


Kolejny, 10 tom „Problemów badań i eksploatacji techniki lotniczej” kontynuuje ideę inicjatorów serii, ale ma charakter samodzielnej pozycji wydawniczej. Autorzy poszczególnych rozdziałów prezentują najnowsze problemy i badania dynamicznie rozwijających się dziedzin eksploatowanej techniki lotniczej, m.in.: diagnostyki w systemie utrzymywania zdatności silników lotniczych, podatności i profilaktyki eksploatacyjnej statków powietrznych, bezpieczeństwa lotów, badań zmęczeniowych materiałów i konstrukcji lotniczych, zastosowania sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu dynamiki lotu obiektów bezzałogowych, zastosowania i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, czy nowych technik oraz rodzajów układanych nawierzchni lotniskowych.

Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej
  • ISBN 978-83-61021-85-8
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2016 wykresy, tabele, fotografie, format B-5, okładka miękka, s. 201

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl