Wybrane problemy projektowania nahełmowych systemów wyświetlania parametrów lotu - Sławomir Michalak

Monografia dotyczy opracowania nowego wyrobu, jakim jest system nahełmowego wyświetlania na matrycy ciekłokrystalicznej parametrów lotu statku powietrznego SWPL-1. Zapewnia on wyświetlanie w sumie 16 parametrów, m.in. takich jak: prędkość i wysokość lotu, kąt pochylenia i przechylenia, kurs, prędkości obrotowe silników i wirnika nośnego, a także czterech sygnalizacji: przekroczenia wysokości niebezpiecznej, zaistnienia sytuacji niebezpiecznej na pokładzie statku powietrznego, błędów pracy systemów pokładowych oraz trybu pracy samego wyświetlacza. W zależności od wykonywanego zadania i fazy lotu, pilot ma możliwość wyboru dowolnego z trzech dostępnych trybów pracy wyświetlacza.

Wybrane problemy projektowania nahełmowych systemów wyświetlania parametrów lotu - Sławomir Michalak

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-77-3
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2016
  • wykresy, tabele, fotografie, format B-5, okładka miękka, s.278

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl