Dozorowanie stanu technicznego węzłów łożyskowych i wybranych elementów transmisji zespołu napędowego - Andrzej Gębura

W monografii przedstawiono nowatorskie metody monitorowania zjawisk destrukcyjnych zachodzących w mechanicznych zespołach napędowych. Rolę obserwatora stanu technicznego zespołu napędowego odgrywa prądnica pokładowa: prądu przemiennego lub prądu stałego. Z uwagi na odmienne właściwości tych prądnic opracowano dwie metody badawcze: FAM-C i FDM-A. Metody te nie wymagają żadnego dodatkowego czujnika, lecz wykorzystują istniejące w strukturze obiektu prądnice elektroenergetyczne lub prądnice tachometryczne. Autor dokonał klasyfikacji zjawisk oraz stworzył swoisty katalog uszkodzeń zespołów mechanicznych i ich odzwierciedlenia w FAM-C i FDM-A.

Dozorowanie stanu technicznego węzłów łożyskowych i wybranych elementów transmisji zespołu napędowego - Andrzej Gębura

pozycja do pobrania

  • ISBN 978-83-61021-37-7
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2014
  • fotografie, wykresy, tabele, indeks rzeczowy, format B-5, okładka miękka, s.313

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl