Eksploatacja samolotów wielozadaniowych w działaniach bojowych - Leszek Cwojdziński

W pracy przedstawiono wyniki badań problemów eksploatacyjnych wielozadaniowych statków powietrznych w kontekście dowodzenia i planowania misji oraz operacji lotniczych. Problem przedstawiono w ramach pięciu rozdziałów merytorycznych, w których poruszono: techniczne i operacyjno-taktyczne uwarunkowania wykorzystania wielozadaniowych statków powietrznych, system eksploatacji wspomagający operacje powietrzne samolotów wielozadaniowych, modelowanie działań eksploatacyjnych w operacjach powietrznych, bezpieczeństwo lotu podczas operacji powietrznej oraz skuteczność niszczenia celów powietrznych i naziemnych.

Eksploatacja samolotów wielozadaniowych w działaniach bojowych - Leszek Cwojdziński

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-21-6
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2014
  • fotografie, wykresy, tabele, indeks rzeczowy, format B-5, okładka miękka, s.140

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl