Modelowanie i badania symulacyjne lotniczych środków bojowych - Andrzej Żyluk

W monografii zaprezentowano ogólny model oraz metodykę badań teoretycznych własności dynamicznych lotniczych środków bojowych. Przedstawiona metodyka ma charakter uniwersalny, ponieważ umożliwia badanie obiektów o różnej strukturze, jak również innych obiektów swobodnych opisanych według uogólnionego modelu środka bojowego o strukturze modułowej.

Modelowanie i badania symulacyjne lotniczych środków bojowych - Andrzej Żyluk

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-17-9
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2013
  • fotografie, tabele, indeks rzeczowy, wykresy, format B-5, okładka twarda, s.151

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl