Nahełmowy system celowniczy NSC-1 Orion dla śmigłowców wojskowych ze zintegrowanym systemem awionicznym - Andrzej Szelmanowski

Monografia zawiera prezentację pierwszego polskiego nahełmowego systemu celowniczego NSC-1 Orion, zbudowanego w ramach projektu badawczego finansowanego przez MNiSW (2009-2011) i NCBiR (2011-2012) jako demonstrator technologii dla śmigłowców wojskowych ze zintegrowanym systemem awionicznym.

Nahełmowy system celowniczy NSC-1 Orion dla śmigłowców wojskowych ze zintegrowanym systemem awionicznym - Andrzej Szelmanowski

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-76-6
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2013
  • fotografie, tabele, indeks rzeczowy, format B-5, okładka miękka, s.176

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl