Metody badań w locie osiągów samolotów z różnymi rodzajami napędów - Mirosław Nowakowski

Monografia poświęcona jest metodom badań w locie osiągów samolotów z różnymi rodzajami napędów. W pracy skupiono się na metodach obliczeniowych pozwalających na obiektywizację wyników badań, poprzez odpowiednią ich standaryzację uwzględniając różnice pomiędzy rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi i warunkami określonymi przez Międzynarodową Atmosferę Wzorcową.

Metody badań w locie osiągów samolotów z różnymi rodzajami napędów - Mirosław Nowakowski

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-92-6
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2013
  • fotografie, wykresy, tabele, indeks rzeczowy, format B-5, okładka miękka, s.319

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl