Badanie procesów destrukcyjnych w lotniczych napędach hydraulicznych w aspekcie ich trwałości - Leszek Ułanowicz

Monografia opisuje główne źródła destrukcji w lotniczych napędach hydraulicznych wynikające z: przepływu cieczy roboczej przez szczeliny hydrauliczne, zatrzymywania w szczelinach hydraulicznych kontaminacji zawartej w cieczy roboczej, przepływu ściśliwej cieczy roboczej przez linie hydrauliczną o sprężystych ściankach, naruszenia stabilności sił tarcia w hydraulicznych parach precyzyjnych. Zaprezentowano mechanizm i opis analityczno-doświadczalny przepływu cieczy roboczej przez szczeliny hydrauliczne oraz zależności analityczne opisujące zjawisko kolmatacji w szczelinie hydraulicznej.

Badanie procesów destrukcyjnych w lotniczych napędach hydraulicznych w aspekcie ich trwałości - Leszek Ułanowicz

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-80-3
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2013
  • fotografie, wykresy, tabele, format B-5, okładka miękka, s.224

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl