Betonowe i specjalne nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcyjne - Piotr Nita, Małgorzata Linek, Mariusz Wesołowski

Monografia dotyczy konstrukcyjnego projektowania warstwowych nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu cementowego, a więc nawierzchni sztywnych oraz nawierzchni specjalnych, które mogą być wykorzystywane w warunkach szczególnych. Niniejsza publikacja jest próbą wzbogacenia i zaakcentowania pewnych zjawisk, które w książce pt. „Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcyjne” z 2005 r. nie mogły być uwzględnione. Decydującym czynnikiem do opracowania tej monografii, mającej charakter podręcznika akademickiego, była potrzeba przedstawienia i unowocześnienia złożonej problematyki z obszaru konstrukcyjnego projektowania układów nawierzchni betonowych i specjalnych.
Książka adresowana jest przede wszystkim do projektantów nawierzchni i studentów wyższych uczelni technicznych. Korzystać z niej również mogą realizatorzy robót oraz służby utrzymania lotnisk cywilnych i wojskowych.

Działalność instytucji Inspektor i Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów

Brak w sprzedaży

  • ISBN 978-83-61021-96-4
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2021
  • Wykresy, rysunki, tabele, format B-5, okładka twarda, s. 600

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl