Porty lotnicze. Systemy świetlnych pomocy nawigacyjnych - Małgorzata Pasek

Książka jest próbą wypełnienia luki na rynku wydawniczym tego typu opracowań z dziedziny inżynierii lotniskowej. Publikacje dotyczące zabezpieczenia ruchu w portach lotniczych są bardzo skąpo reprezentowane w kraju m.in. ze względu na wąski krąg zainteresowanych specjalistów. Monografia może dostarczyć niezbędnych wiadomości teoretycznych z dziedziny techniki świetlnej, pracy systemów świetlnych pomocy nawigacyjnych, ich przydatności dla pilotów, sposobów sterowania, monitorowania, zasilania, jak również ma charakter popularyzatorski, ponieważ wyjaśnia i przybliża Czytelnikowi zagadnienia związane z komunikacją lotniczą.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński

pozycja niedostępna

  • ISBN 83-914337-3-0
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2006
  • Wykresy, rysunki, tabele, słownik terminów, format B-5, okładka miękka, s. 364

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl