Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcyjne - Piotr Nita

Książka dotyczy konstrukcyjnego projektowania nawierzchni sztywnych. Ma charakter podręcznika akademickiego, wypełniającego dotkliwy brak w literaturze krajowej w formie pomocy dla studentów, pracowników naukowych, szerszego kręgu projektantów i innych specjalistów zajmujących się zawodowo nawierzchniami betonowymi. Monografia udostępnia wiedzę z tej tematyki rozproszoną w wielu źródłach obcojęzycznych, nie zawsze łatwo dostępnych. Chociaż Autor adresuje książkę głównie do studentów, to jest ona jednocześnie kompendium wiedzy o pracach projektowych i utrzymaniowych nowoczesnych lotnisk.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński

pozycja niedostępna

  • ISBN 83-914337-6-5
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2005
  • Wykresy, rysunki, tabele, format B-5, okładka miękka, s. 383

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl