Problemy niskocyklowej trwałości zmęczeniowej wybranych stali i połączeń sprawnych pod red. Czesława Gossa

W pracy przedstawiono podstawowe problemy z zakresu niskocyklowej trwałości zmęczeniowej konstrukcji stalowych. W poszczególnych rozdziałach zajęto się m.in.: badaniami wpływu zmian obciążenia na pętle histerezy, przedstawiono hipotezy sumowania uszkodzeń zmęczeniowych i kryteria energetyczne zmęczenia niskocyklowego, dokonano przeglądu zależności analitycznych określających niskocyklową wytrzymałość zmęczeniową metali w funkcji amplitudy całkowitego odkształcenia.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński

pozycja niedostępna

  • ISBN 83-914337-1-4
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2004
  • Wykresy, rysunki, tabele, format B-5, okładka miękka, s. 154

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl