Praktyczna regulacja maszyn i jej teoretyczne podstawy -Paweł Lindstedt

Wiedza zawarta w tej książce ma umożliwić rozwiązywanie problemów regulacyjnych, diagnostycznych i niezawodnościowych podczas praktycznej obsługi obiektów na ich abstrakcyjnych modelach wyznaczonych podczas badań eksperymentalnych, których analiza pozwoli zoptymalizować szeroko rozumiane działania obsługowe w procesie eksploatacji maszyn (w tym szczególnie samolotów i śmigłowców oraz silników turbinowych stanowiących ich napędy).

pdfLindstedt.pdf

Zamówienia: tel. 261 851 635

Paweł Lindstedt: Praktyczna regulacja maszyn i jej teoretyczne podstawy

Pozycja dostępna

15,75 zł
  • ISBN 978-83-61021-32-2
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2010, s. 234, rysunki, tabele, wykresy, indeks rzeczowy, format B-5, okładka miękka.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl