Praktyczna aerodynamika i mechanika lotu samolotu odrzutowego, w tym wysokomanewrowego - Antoni Milkiewicz

Aby bezpiecznie latać i nie dać się zaskoczyć w powietrzu nietypowym zdarzeniem, piloci muszą znać i rozumieć prawa rządzące lotem wynikające z mechaniki lotu samolotu. Prawa te są dla wszystkim bezwzględne i nie da się ich obejść - trzeba się do nich stosować.

Podręcznik dla pilotów autorstwa Antoniego Milkiewicza ma na celu przedstawienie aerodynamiki i mechaniki lotu samolotu w sposób całkowicie zrozumiały dla każdego z nich.

Książka obejmuje pięć głównych rozdziałów. Dotyczą one atmosfery ziemskiej, aerodynamiki małych i dużych prędkości, mechaniki lotu samolotu i szczególnych przypadków w locie. Dużo uwagi autor poświęcił mechanice lotu samolotu - teorii sztuki pilotowania, traktując aerodynamikę jako wstęp do zasadniczego tematu. Każde zagadnienie zostało rozbudowane o szczegóły dotyczące mechaniki lotu samolotu F-16. Wykład teoretyczny został precyzyjnie zilustrowany ponad 400 rysunkami.

Image

Pozycja dostępna

26,25 zł
  • ISBN 978-83-61021-53-7
  • Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2009, 444 s. Rysunki czarno-białe; format B-5, okładka miękka lakierowana

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl