Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - tom 1 i 2 pod red. Michała Ciałkowskiego, Tomasza Łodygowskiego, Andrzeja Żyluka

Niniejsza książka zawiera recenzowane prace, pochodzące z różnych obszarów nauki, łączy je wspólny tytuł: Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Prace były przedstawione podczas konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Politechnikę Poznańską i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - tom 1 i 2

Do pobrania

  • ISBN (druk) 978-83-61021-38-4
  • ISBN (PDF) 978-83-61021-39-1
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2022
  • Wykresy, rysunki, tabele, format B-5, okładka miękka, tom 1 - s. 390, tom 2 - s. 388

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl