Opracowanie bezzałogowego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego zintegrowanego zsystemem dowodzenia do pracy w terenie otwartym i zurbanizowanym w oparciu o nawigację inercyjną i algorytmy przetwarzania obrazu

itwl NCBR

Celem projektu jest opracowanie i implementacja metod naprowadzania, systemu dowodzenia oraz systemu łączności do bojowego Bezzałogowego Statku Powietrznego pracującego w terenie otwartym i zurbanizowanym w oparciu o zautomatyzowany algorytm rozpoznania i klasyfikacji celu.

PROJEKT O NUMERZE REJESTRACYJNYM DOB-2P/02/05/2017 FINANSOWANY JEST PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA KONKURS NR 2/P/2017 „MŁODZI NAUKOWCY 2017”

Przyznano finansowanie projektu w wysokości: 1 161 475 PLN
Czas realizacji projektu: 36 miesięcy

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl