Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne.

logoProjektWAT WIM ITWL Inves

Głównym celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności oraz kalectwa osób poszkodowanych w konfliktach zbrojnych poprzez opracowanie metody szybkiej oceny funkcji życiowych poszkodowanych
z zastosowaniem bezzałogowych platform powietrznych wyposażonych
w sensory obrazujące i biomedyczne.
Na podstawie pozyskanych danych opracowane zostaną algorytmy, których dane wyjściowe będą zobrazowane na inteligentnej mapie życia.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum w składzie:

  1. Wojskowa Akademia Techniczna – Lider Konsorcjum
  2. Wojskowy Instytut Medyczny
  3. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  4. Investcore

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program SZAFIR
Okres realizacji projektu: 01.06.2021-31.05.2025
Całkowity koszt realizacji projektu: 39 209 454 zł PLN

W ramach ITWL projekt realizuje Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl