Nowatorskie metody diagnostyki terahercowej w wybranych kluczowych zastosowaniach w wojsku i bezpieczeństwie - TeraDiag

W projekcie zostaną zbadane możliwości zastosowania promieniowania terahercowego do badań diagnostycznych kluczowych dla obronności i bezpieczeństwa komponentów takich jak stałe paliwa rakietowe, kompozyty na bazie włókien aramidowych (kamizelki kuloodporne, hełmy, kombinezony pirotechniczne), kompozyty wzmacniane włóknami szklanymi i węglowymi (elementy statków powietrznych).

W wyniku prac badawczych przeprowadzona będzie analiza oddziaływania promieniowania terahercowego z materiałami tych komponentów a następnie zostanie opracowana metodyka wykrywania defektów powstałych w wyniku błędów technologicznych i długotrwałej eksploatacji.
W rezultacie powstaną nowatorskie dedykowane stanowiska do badań nieniszczących tych komponentów. Zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów i sztucznej inteligencji bazujące na sieciach neuronowych pozwolą na automatyczną diagnostykę kluczowych komponentów, przyczynią się do polepszenia procesu ich kontroli a przez to poprawią bezpieczeństwo ich użycia.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SZAFIR

 

Lider Konsorcjum: WITU

Konsorcjanci: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych , Wojskowa Akademia Techniczna, Transfer Technologii Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU:

Opracowanie prototypów nowatorskich stanowisk diagnostycznych kluczowych elementów stosowanych w wojsku i bezpieczeństwie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wartość projektu (w zł.): 23 245 525,00

Wartość dofinansowania ze środków NCBR (w zł.): 23 145 525,000

Okres realizacji projektu: 29.12.2020 – 28.06.2024

 

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl