System zarządzania dostępnością zintegrowanych węzłów przesiadkowych "Przesiadka bez Barier"

Celem ogólnym projektu „Przesiadka bez Barier” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zwiększenie możliwości realizacji podróży, poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury transportu w zintegrowanych węzłach przesiadkowych.

 

logonbrflagaprojektplus
Badania mają na celu opracowanie zbioru narzędzi wspomagających funkcjonowanie systemu zarządzania dostępnością (SZD) do obiektów urządzeń i środków transportu, będących elementami Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego (ZWP) dla osób ze szczególnymi potrzebami (OzSP). W ramach projektu opracowana zostanie koncepcja zbioru narzędzi wspomagających system zarządzania dostępnością dla OzSP do ZWP. W ramach projektu przygotowane zostaną wybrane narzędzia wspomagające zarządzanie dostępnością ZWP.
Potencjalni odbiorcy powstałego systemu zarządzania dostępnością zintegrowanych węzłów przesiadkowych to zarówno podróżni, stale lub czasowo wymagający specjalnych potrzeb jak również zarządzający ZWP oraz samorządy.
Wynikiem końcowym realizacji kluczowych zadań w projekcie będzie opracowanie aplikacji mobilnej służącej pasażerom do zrealizowania optymalnego planu podróży.

 

wartość projektu: 2 791 188,53 zł
wartość dofinansowania: 2 791 188,53 zł
okres realizacji: 2 lata

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Dostępność Plus" pod kryptonimem "Rzeczy są dla ludzi".

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl