Zarządzanie środowiskowymi zagrożeniami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego

Celem ogólnym projektu „Zarządzanie środowiskowymi zagrożeniami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego” jest opracowanie metody wykorzystującej nowoczesne narzędzia komputerowe i skanowania laserowego do pozyskiwania informacji o drzewostanach zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowych oraz opracowanie metodyki zarządzania drzewami i krzewami w sąsiedztwie linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.

logo NCBR nowe logo PW   logo SGGW logo ITWL  logo LAW 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych odpowiedzialny jest za opracowanie interpretacyjnego systemu informatycznego wspierającego metodykę zarządzania drzewami i krzewami w sąsiedztwie linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK w sposób zapewniający realizację obowiązków prawnych i konieczności adaptacji do zmian klimatu. Prowadzone prace w zakresie zadania mają na celu przełamanie barier technologicznych i technicznych, które będą skutkować opracowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych bazujących na sztucznej inteligencji pozwalających na proaktywne gospodarowanie zagrożeniami środowiskowymi w sąsiedztwie linii kolejowych. Opracowane rozwiązanie umożliwi rozwój innowacyjnych technologii rozpoznania obrazu.

Społeczną konsekwencją projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na liniach zarządzanych przez PKP PLK.

Projekt powstaje przy współpracy Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz Lotniczej Akademii Wojskowej.

 

Wartość projektu: 5 835 426,26 ZŁ
Wartość dofinansowania: 2 917 713,13 ZŁ
Okres realizacji: 3 LATA

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Wspólne przedsięwzięcie NCBR-PKP PLK S.A polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK II”

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl